parallax background

Check our services

ໄອທີ


ບໍລິການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌

ບໍລິການພັດທະນາແອັບພິເຄຊັ່ນ

ບໍລິການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານຈັດການພາຍໃນອົງກອນ

ບໍລິການຊື່ລະຫັດອິນເຕີເນັດ ແລະ ຝາກລະບົບເວັບໄຊທ໌

ໃຫ້ຄຳປຶກສາທາງດ້ານວຽກງານໄອທີ

ຕິດຕັ້ງອີນເຕີເນັດແບບໄລ້ສາຍ

ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ IOT

ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ


ເຄື່ອງຈູດທຳລາຍສິ່ງເສດເຫຼືອ:


ລະບົບການເຜົາສິ່ງເສດເຫຼືອພາຍໃນປະເທດ

ລະບົບການເຜົາສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານການແພດ

ລະບົບການເຜົາສິ່ງເສດເຫຼືອທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ


ການນຳໃຊ້ ແລະ ຟື້ນຟູຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອ:


ລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຄື່ອງອົບແຫ້ງ

ລະບົບການເຜົາໄໝ້ຂອງເຫຼວຈາກອຸດສາຫະກຳ

ລະບົບຜະລິດໄຟຟ້າ


ການບຳບັດນ້ຳເສຍ:


ລະບົບການບຳບັດນ້ຳເສຍພາຍໃນປະເທດ

ລະບົບການບຳບັດນ້ຳເສຍທາງດ້ານການແພດ

ລະບົບການບຳບັດນ້ຳເສຍທາງດ້ານອູດສາຫະກຳ

 

ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານທຸລະກິດ ໃນສປປລາວ


ການສຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ

ບໍລິການຈັດຫາງານ

ຜູ້​ປະ​ສານ​ງານ​ໂຄງ​ການ

ການຈັບຄູ່ຮ່ວມງານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ

ແປພາສາລາວ ⇔ ຍີ່ປຸ່ນ, ນາຍແປພາສາ

ເປັນຫຍັງ choose us


ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ຄູ່ຮ່ວມ

ບໍລິສັດ ວິດີໂອ ແລະ ເຟດບຸກ

 

ລາຄາສ້າງເວັບໄຊທ໌

ທົ່ວໄປ

$500~

ແພັກເກັດພື້ນຖານສຳຫຼັບທົ່ວໄປ

 • ອອກແບບ 1 ລາຍການ
 • ໜ້າເທິງສຸດ 1 ລາຍການ
 • ໜ້າອື່ນໆ 4 ລາຍການ
 • ການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຕອບສະໜອງ ໂທລະສັບ & ແທັບເລັດ
 • ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຟຣີ 1ປີ .com/.la
 • ຝາກເວັບໄຊທ໌ຟຣີ 1ປີ Share SSD
 • SSL ຟຣີ 1ປີ Alpha

ຮ້ານຄ້າອອນລາຍ

$700~

ແພັກເກັດພື້ນຖານສຳຫຼັບຮ້ານຄ້າອອນລາຍ

 • ອອກແບບ 2 ລາຍການ
 • ໜ້າເທິງສຸດ 1 ລາຍການ
 • ໜ້າອື່ນໆ 4 ລາຍການ
 • ສິນຄ້າ 20 ລາຍການ
 • ການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຕອບສະໜອງ ໂທລະສັບ & ແທັບເລັດ
 • ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຟຣີ 1ປີ .com/.la
 • ຝາກເວັບໄຊທ໌ຟຣີ 1ປີ Share SSD
 • SSL ຟຣີ 1ປີ Alpha
 • ບຳລຸງຮັກສາຟຣີ 3ເດືອນ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

$1000~

ແພັກເກັດທີ່ສົມບູນແບບສຳຫຼັບວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ

 • ອອກແບບ 3 ລາຍການ
 • ໜ້າເທິງສຸດ 1 ລາຍການ
 • ໜ້າອື່ນໆ 10 ລາຍການ
 • ແບບຟອມຕິດຕໍ່ທາງອອນລາຍ
 • ຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງເຄື່ອຂ່າຍສັງຄົມ
 • ການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຕອບສະໜອງ ໂທລະສັບ & ແທັບເລັດ
 • ສຳຮອງຂໍ້ມູນ
 • ບັນຊີອີເມວ 10 ລາຍການ
 • ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຟຣີ 1ປີ .com/.la
 • ຝາກເວັບໄຊທ໌ຟຣີ 1ປີ Share SSD
 • SSL ຟຣີ 1ປີ Alpha
 • ບຳລຸງຮັກສາຟຣີ 3ເດືອນ

ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່

$2000~

ແພັກເກັດພື້ນຖານສຳຫຼັບວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່

 • ອອກແບບ 5 ລາຍການ
 • ໜ້າເທິງສຸດ 1 ລາຍການ
 • ໜ້າອື່ນໆ 10 ລາຍການ
 • ສິນຄ້າ 50 ລາຍການ
 • ຮ້ານຄ້າອີເລັກໂທຣນິກ
 • ແບບຟອມຕິດຕໍ່ທາງອອນລາຍ
 • ຕິດຕໍ່ຜ່ານທາງເຄື່ອຂ່າຍສັງຄົມ
 • ສຳຮອງຂໍ້ມູນ
 • ການອອກແບບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຕອບສະໜອງ ໂທລະສັບ & ແທັບເລັດ
 • ບັນຊີອີເມວ 30 ລາຍການ
 • ລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດຟຣີ 1ປີ .com/.la
 • ຝາກເວັບໄຊທ໌ຟຣີ 1ປີ Private SSD
 • SSL ຟຣີ 1ປີ ອົງກອນ
 • ບຳລຸງຮັກສາຟຣີ 1ປີ
 • ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນ

ຕົວຢ່າງຂອງເວັບໄຊທ໌

 

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ຖືກ​ຖາມ​ເລື້ອຍໆ

1ຊື່ລະຫັດອິນເຕີເນັດແມ່ນຫຍັງ?
ຊື່ລະຫັດອິນເຕີເນັດແມ່ນທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານທີ່ ບັນດາຜູ້ຄົນຈະພິມໃນແຖບ URL ຂອງ browser ເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ. ໃນຄໍາສັບທີ່ງ່າຍໆ, ຖ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານຢູ່ເຮືອນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຊື່ລະຫັດອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານຈະເປັນທີ່ຢູ່ຂອງມັນ.
2ບໍລິການຝາກເວັບໄຊທ໌ແມ່ນຫຍັງ?
ການບໍລິການຝາກເວັບໄຊທ໌ແມ່ນ ປະເພດຂອງການໃຫ້ບໍລິການຝາກອິນເຕີເນັດຂອງບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂດຍຜ່ານ World Wide Web.
3ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນຄວາມປອດໄພ?
ໃບຢັ້ງຢືນ SSL ເປັນໃບຮັບປະກັນທີ່ຊ່ວຍອ້າງອີງ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຈ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຍັງເປັນໂຕຊີ້ບອກເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພລະຫວ່າງອຸປະກອນສ່ວນຕົວ ແລະ ເວັບໄຊທ໌. ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນໃບຢັ້ງຢືນ SSL ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບການໃຫ້ຄວາມເຊື່ຶ່ອໝັ້ນ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈຂອງເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກຄ້າຈາກການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຜູ້ຫລອກລວງ.
4ທ່ານຄິດໄລ່ລາຄາເວັບໄຊທ໌ເທົ່າໃດ?
ແພັກເກັດເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາປົກກະຕິແມ່ນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງແຕ່ 500 - 5000 ໂດລາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມມັນຂື້ນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການເວັບໄຊທ໌ປະເພດໃດ. ເມື່ອບໍ່ດົນນານມານີ້ ພວກເຮົາຂຽນໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເວັບໄຊທ໌ເພື່ອເປັນແນວທາງ ແລະ ເປັນອີກຕົວເລືອກໃຫ້ທ່ານ
5ໃຊ້ເວລາດົນປານໃດໃນການສ້າງເວັບໄຊທ໌?
ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 6-8 ອາທິດເພື່ອສ້າງເວັບໄຊທ໌ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສຳເລັດການສ້າງ, ພວກເຮົາຈະສະໜອງຂໍ້ມູນທັງໝົດຈາກທ່ານ. ເວົ້າໂດຍລວມແລ້ວ, ໃນການສ້າງເວັບໄຊທ໌ຈະໃຊ້ເວລາດົນນານເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບຈາກທ່ານ.
6ທ່່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນຫຍັງຈາກທາງພວກເຮົາ?
ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການເວັບໄຊທ໌ປະເພດໃດ ແລະ ອີງຕາມແພັກເກັດທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ພວກເຮົາຕົກລົງກັນ....ເຊິ່ງພວກເຮົາສາມາດຄົ້ນຄວ່້າ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການສ້າງເວັບໄຊທ໌ນີ້ໄດ້ໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມຮ່ວມງານນຳກັນ.
1. ຮູບພາບ ແລະ ທີມງານຂອງທ່ານ
2. ຮູບພາບຂອງສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຂອງທ່ານ
3. ເນື້ອຫາສຳຫຼັບເວັບໄຊທ໌ ເຊັ່ນ: ຂໍ້ຄວາມ, PDFs ໆລໆ.
4. ໂປຣຟາຍພະນັກງານ
5. ວິດີໂອຕ່າງໆທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພີ່ມໃສ່ເວັບໄຊທ໌
6. ລາຍລະອຽດການສູ່ລະບົບເວັບໄຊທ໌ທີ່ທ່ານມີຢູ່
ບາງຂໍ້ມູນອາດຈະມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ເກົ່າຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ມັນສາມາດໂອນເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ໃໝ່ໄດ້ເລີຍ.
7ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້ອຍບໍ່ມັກເວັບໄຊທ໌?
ທ່ານໂຊກດີ. ພວກເຮົາຂໍສະເໜີການຄ້ຳປະກັນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະສ້າງເວັບໄຊທ໌ໃໝ່ໃຫ້ທ່ານ ພວກເຮົາຈະໄດ້ມີການອອກແບບຕົວຢ່າງ ໜ້າຫຼັກຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ໂດຍການສ້າງໂຄງຮ່າງພື້ນຖານໃນ Photoshop ແລະ ດ້ວຍວິທີນີ້ທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການອອກແບບໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮົາພາຍໃນເວລາປະມານສິບມື້, ມັນເປັນໂອກາດຂອງທ່ານທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ຄຳຕິຊົມພວກເຮົາ ແລະ ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນງານຕໍ່ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ມັກໃນງານອອກແບບຂອງພວກເຮົາ. ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດເພາະທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆເລີຍ.
8ເວັບໄຊທ໌ຂອງຂ້ອຍຈະຕອບສະໜອງກັບມືຖືບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານຈະສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຜ່ານທຸກໆອຸປະກອນ. ມັນເປັນມາຕາມມາດຕະຖານ ແລະ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບບໍລິການນີ້.

ຜະລິດຕະພັນເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມ


loLAO